IPNederland Wereld

Focus-congres
"See you in court"
Amerikaanse toestanden in de Nederlandse pensioenpolder
Donderdag 20 maart 2014 - Rosarium, Amsterdam

Dit congres is met name bedoeld voor pensioenfondsen, hun bestuurders, CIO's en bestuursbureaus. Deelname voor pensioenfondsen is kosteloos. Registreer via e-mail: redactiebureau@ipe.com

Deelnemers die hun bestuur voor de rechter slepen. Pensioenfondsen die miljoenen eisen in ‘class action suits’. Amerikaanse toestanden in de Nederlandse pensioenpolder zijn al lang geen uitzondering meer. Wat voor voetangels en klemmen brengt de juridisering van de Nederlandse pensioenindustrie met zich mee, en hoe kunnen fondsen de trend benutten in het voordeel van hun deelnemers?

Conceptprogramma:

13:00 – 13:55 Registratie en lunchbuffet

13.55    Welkomstwoord door Mariska van der Westen, hoofdredacteur IPNederland

14.00    Keynote presentatie: In de verdediging
Pensioenfondsen krijgen een niet aflatende stroom internationale wetgeving over zich uitgestort. De regeldrift betreft primair commerciële financiële instellingen, maar pensioenfondsen verworden al snel tot ‘collateral damage’ en veel van de regels – van EMIR tot Solvency II – raken uiteindelijk de pensioendeelnemer in zijn portemonnee. Wat zijn de belangrijkste bedreigingen en hoe kunnen pensioenfondsen zich verdedigen?

Spreker: Guus Warringa, hoofd juridische zaken en directielid van APG

14.30    Paneldiscussie Class action
Pensioenfondsen maken onvoldoende gebruik van hun juridische mogelijkheden. Daardoor lopen zij – en daarmee hun deelnemers – onnodig veel geld mis, menen sommige juristen. Klopt dat? Het panel bespreekt de voors en tegens van ‘class action suits’.

Gespreksleider: Peter Kraneveld, onafhankelijk adviseur
Panel: Guus Warringa, APG; Anatoli van der Krans, Senior Advisor Responsible Investment & Governance MN; Frank Kroes, Partner Baker & McKenzie Amsterdam; Jeroen van Kwawegen, senior counsel BLB&G

15:15   Koffie/theepauze

15:45    Presentatie De juridische kant van het toezicht
De toezichthouder heeft heel wat juristen in dienst, en hun werkterrein beperkt zich niet tot bestuurlijke boetes voor instellingen die de toezichtsregelgeving overtreden. Welke juridische aspecten zitten er aan het toezicht op pensioenfondsen? De divisie Juridische Zaken biedt een kijkje in de keuken. 

Spreker: Ron Luberti, divisiedirecteur Juridische zaken, DNB

16:15    Paneldiscussie: Naar Europees recht
Ons pensioenstelsel krijgt steeds nadrukkelijker de wet voorgeschreven door Europa. In hoeverre kunnen we onze eigen pensioengang gaan en in hoeverre lopen we aan de leiband van Brussel? En wat dat laatste betreft: hoe erg is dat precies?

17:00    Paneldebat & discussie met de zaal: See you in court: Amerikaanse toestanden
Deelnemers slepen hun bestuur voor de rechter, pensioenfondsbesturen dagen werkgever of toezichthouder, en fondsen staan in de rechtszaal lijnrecht tegenover hun vermogensbeheerder. Moeten we leren leven met Amerikaanse toestanden in de Nederlandse pensioenpolder?  We bespreken interessante recente uitspraken en kijken naar de nadelen, maar ook de voordelen van de juridisering.

Gespreksleider: Irene Vermeeren, Partner Baker & McKenzie Amsterdam
Panel: Erik Lutjens, hoogleraar pensioenrecht VU Amsterdam en jurist DLA Piper; Teun Huijg, pensioenjurist bij Stibbe; Jeroen van Kwawegen, senior counsel BLB&G

17.45    Afsluiting met een drankje en hapje

U kunt zich nu gratis registreren via een e-mail aan redactiebureau@ipe.com

 


IPNederland organiseert regelmatig kleinschalige ontbijt- en lunchseminars. Op deze  bijeenkomsten verdiepen verschillende experts zich samen met maximaal 15 pensioenfondsdeelnemers in een specifiek beleggingsthema.             

Werkontbijt

Vastrentende waarden

donderdag 22 mei 2014 | Sheraton Hotel, Schiphol
Ontvangst vanaf 08:00 – afsluiting 11:15

------- Uitsluitend voor pensioenfondsen -------

Op 22 mei organiseren we ons derde jaarlijkse 'fixed income'-ontbijt. We brengen een kleine groep pensioendeskundigen bijeen om tijdens een werkontbijt in het Sheraton hotel intensief van gedachten te wisselen over het thema ‘vastrentende waarden’. U bent van harte uitgenodigd om aan deze ontbijtbijeenkomst deel te nemen.

Mee ontbijten? Registreer gratis via een e-mail aan redactiebureau@ipe.com


Werkontbijt

Opkomende Markten

5 juni | Sheraton Hotel, Schiphol
Ontvangst vanaf 08:00 – afsluiting 11:15

------- Uitsluitend voor pensioenfondsen -------

‘Emerging Markets’ zijn goed voor meer dan de helft van het wereldwijde GDP. Toch moeten pensioenfondsen voorzichtig te werk gaan als ze de allocatie aan opkomende markten opvoeren. Hoe voorzichtig? Tijdens dit werkontbijt  werpen verschillende deskundigen samen met een klein clubje pensioenfondsen (maximaal 15) een kritische blik op de groeiwonders van vandaag en morgen.

Mee ontbijten? Registreer gratis via een e-mail aan redactiebureau@ipe.com


Werkontbijt

Alternatieve beleggingen

donderdag 9 oktober 2014 | Locatie wordt bekendgemaaktl
Ontvangst vanaf 08:00 – afsluiting 11:15

------- Uitsluitend voor pensioenfondsen -------

Ze staan bekend als ingewikkeld, ondoorzichtig, duur. Anderzijds bieden ze diversificatie en rendement. Wat moet en kan het gemiddelde Nederlandse pensioenfonds met  alternatieve beleggingen zoals infra, zorgvastgoed, of private equity? Tijdens een intensief werkontbijt op 9 oktober nemen beleggingsdeskundigen de fijne kneepjes van een aantal alternatieve beleggingen met u door.

Mee ontbijten? Registreer gratis via een e-mail aan redactiebureau@ipe.com


Komende congressen:

Houdbaarheid op de helling

De fundamentele discussie
Donderdag 19 juni 2014

De houdbaarheid van ons pensioenstelsel vereist een fundamentele discussie. Op 19 juni debatteren sprekers als Peter Borgdorff (PFZW), Theo Kocken (Vu, Cardano), Toine van der Stee (Blue Sky) en Leo Witkamp (MPD) met de pensioensector over de fundamenten van ons stelsel – solidariteit, collectiviteit en verplichtstelling. Dit levert aan het einde van de dag concrete aanbevelingen op ter verbetering van het pensioensysteem, die worden aangeboden aan het ministerie van SZW.

Deelname is voor pensioenfondsen gratis. Registreer via e-mail: redactiebureau@ipe.com

Op het programma staan onder andere:

    *Solidariteit: Allen voor één, of ieder voor zich?
    *Collectiviteit: Keuzevrijheid versus vereende krachten
    *Toezichthoudersperspectief
    *Verplichtstelling: Tussen moeten en mogen
    *Brainstorm: Het pensioen van de toekomst

Het jaarcongres van IPNederland is hét platform voor discussie en kennisdeling in de pensioensector.

Met in juni 2013:

    *Circa 300 bezoekers
    *Afgevaardigden van 65 pensioenfondsen, waaronder:

ABP AHOLD AKZO NOBEL ALCATEL-LUCENT ANWB ASTELLAS AVERY DENNISON BOUWNIJVERHEID BP BPL CARIBISCH NEDERLAND CITIBANK DELTA LLOYD DOW CHEMICAL DSM EDS ENCI FLEXSECURITY FRESENIUS F. VAN LANSCHOT GRAFISCHE INDUSTRIE GRONTMIJ HEINEKEN HOLLAND CASINO HR HUISARTSEN IBM NEDERLAND ING KAS BANK KLM KOOPVAARDIJ KPN LEVENSMIDDELEN LOODSWEZEN MERCURIUS NOTARIEEL PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER OPF-TNT PENSIOENFONDS WONINGCORPORATIES PHILIPS PME PMT PNO MEDIA PST RABOBANK RBS NEDERLAND RICOH ROBECO SABIC-IP SAGITTARIUS SCHOONMAAKBRANCHE SDB SECTOR AFBOUW & ONDERHOUD SHELL SNS REAAL SPOORWEGPENSIOENFONDS TANDARTSEN EN TANDARTS-SPECIALISTEN TDF BOTLEK TDV TNO UMG URENCO UWV VERVOER ZORG & WELZIJN

Reacties van congresgangers:

“Heel sterk én inhoudelijk actueel!”
LOUIS BEKKERS, SHELL INTERNATIONAL

“Inspirerend en to the point.”
BERT MUYS, PENSIOENFONDS DSM

“Leerzaam, verhelderend.”
RUUD VERBERNE, PENSIOENFONDS F. VAN LANSCHOT

“Een keur van topsprekers bijeen op pensioengebied. Ik heb veel geleerd en ook genoten!”
MENNO RITSEMA, KLM PENSIOENFONDS

“Mooie dynamiek.”
PAUL DE GEUS, WATERGEUS CONSULTANCY

“Prima onderwerpen en scherpe presentaties.”
FLORENT VLAK, PFZW

Het dagprogramma wordt gevolgd door een feestelijk diner en de uitreiking van de IPNederland Pensioenfonds Awards 2014


IPNederland Awards
Op 19 juni worden de jaarlijkse IPNederland Pensioenfonds Awards uitgereikt. Dit jaar honoreren we niet alleen de langetermijnbelegging van het jaar, maar zijn er ook onderscheidingen voor het beleggingsbeleid van het jaar, beste DC, beste DB/CDC, de klantgerichtheidsprijs voor pensioenfondsen en de innovatieprijs 2014.

Langetermijnbelegging van het jaar
Vorig jaar zijn we gestart met de 'langetermijnbelegging van het jaar award'. Die werd in 2013 gewonnen door SAP, de strategische aandelenportefeuille van SPF Beheer en de pensioenfondsen SPF en SPOV. Deze award biedt erkenning aan beleggingsstrategieën met een langetermijnfocus, die zowel een financieel als maatschappelijk rendement opleveren. Beleggen is samenwerken, dus gezamenlijke inzendingen van pensioenfondsen worden aangemoedigd.

Beste beleggingsstrategie
De prijs voor ‘pensioenfonds met de beste beleggingsstrategie’ wordt toegekend op grond van een beleggingsstrategie die op voorbeeldige wijze beantwoord aan de behoeften en doelstellingen van het fonds (bijvoorbeeld in termen van risico, rendement, kosten, transparantie, et cetera). Alle soorten en stijlen van strategieën en alle beleggingscategorieën komen in aanmerking.

Uitmuntend in DC
Deze onderscheiding wordt toegekend op basis van excellentie en ‘thought leadership’ op het gebied van individuele beschikbarepremieregelingen.

Uitmuntend in DB/CDC
Deze onderscheiding wordt toegekend op basis van excellentie en ‘thought leadership’ op het gebied van DB en collectief DC.

Innovatie-award
Met deze onderscheiding bieden we erkenning aan ‘thought leadership’ en een voortrekkersrol in een tijd van ingrijpende veranderingen en fundamentele vraagstellingen ten aanzien van het Nederlandse pensioenstelsel. Deze prijs kan worden toegekend aan een organisatie of een persoon.

Meest klantgericht pensioenfonds
Met deze klantgerichtheidsonderscheiding bieden we erkenning aan het pensioenfonds dat op de meest navolgenswaardige wijze invulling geeft aan ‘klantgerichtheid’ – niet alleen in termen van communicatie en actieve betrokkenheid maar ook bijvoorbeeld in de wijze waarop de pensioendeelnemer centraal wordt gesteld in beleggingsstrategie, beloningsbeleid, et cetera.

Methodologie:
Iedereen die betrokken is bij de Nederlandse institutionele beleggingssector – inclusief pensioenfondsen en andere institutionele beleggers, uitvoerders, consultants en vermogensbeheerders, maar ook deelnemers(organisaties), politici, vakbonden, academici, etc – wordt uitgenodigd om kandidaten te nomineren. Kandidaten kunnen zowel door de eigen organisatie als door derden worden genomineerd. Om een kandidaat te nomineren, dient men vóór 30 mei 2014 een e-mail met een onderbouwing van maximaal 500 woorden te zenden naar redactiebureau@ipe.com onder vermelding van IPNederland Award. Desgewenst kan maximaal 1 pagina aan ondersteunend materiaal worden bijgesloten.  

Een deskundige jury selecteert een ‘short list’ van twee kandidaten voor elke Award. Hierbij geldt dat juryleden zich onthouden van een oordeel over kandidaten waarbij zij of hun organisatie op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest).

De shortlist wordt op 6 juni door IPNederland openbaar gemaakt. Iedereen in de sector kan vervolgens een stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur, waarbij echter geldt dat er per organisatie slecht 1 stem kan worden uitgebracht. De stemprocedure wordt om 16:00 uur op 19 juni tijdens het IPNederland jaarcongres gesloten. Na telling van de stemmen worden tijdens een feestelijk diner de winnaars bekend gemaakt.Eerdere congressen:

Houdbaarheid in zicht? 

De lange weg naar een fair en bestendig pensioenstelsel

20 juni 2013 - Het Rosarium, Amsterdam

Dit congres werd door de deelnemers beoordeeld met een 8,4. Een greep uit de reacties.

AG-leden ontvangen op aanvraag een deelnamebevestiging t.b.v. de Commissie Accreditatie Permanente Educatie van het Actuarieel Genootschap

Ondanks het nodige oponthoud is de overstap naar een ander pensioenstelsel nu toch echt nabij. Pensioendeskundigen zoals Jean Frijns, Theo Kocken en Peter Borgdorff onderzoeken samen met het publiek wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we straks van start kunnen met een fair en bestendig pensioensysteem. Dit levert aan het einde van de dag concrete aanbevelingen op ter verbetering van het pensioenstelsel.

Conceptprogramma:

08:00 – 08:55 Ontvangst en registratie

08.55    Welkomstwoord door Mariska van der Westen, hoofdredacteur IPNederland

DEEL EEN – CONTRACT

09.00    Presentatie: Een reële keuze 
Het pensioenfonds van de sector Zorg en Welzijn beet eind vorig jaar de spits af door expliciet te kiezen voor een reëel, voorwaardelijk pensioencontract. Geen harde garanties; wel behoud van koopkracht, schokbestendigheid en een eerlijker verdeling van risico’s over alle generaties. Hoe kwam het bestuur tot zijn keuze en hoe moet dat straks als de oude rechten worden ingevaren? PFZW-directeur Peter Borgdorff vertelt over de afgelegde weg, en gaat met de zaal in gesprek over de weg voorwaarts.  

*Spreker: Peter Borgdorff, directeur PFZW

09:35  Intermezzo: Welke van de aanwezige pensioenfondsen denken over te gaan op een reëel voorwaardelijk contract en welke niet? Wie heeft nog niet beslist? Wat zijn de belangrijkste overwegingen en wat heeft men nodig om tot een afgewogen besluit te komen? Onder leiding van Peter Borgdorff peilen we de meningen.

09.50    In gesprek: Ruimte voor een middenweg?
Veel fondsen voelen niets voor een keihard gegarandeerd contract dat geen enkele ruimte laat voor enige indexatie-ambitie, en al evenmin voor het andere uiterste, waarbij alles wordt geїndexeerd maar niets zeker is. Komt er in de uitwerking van het nieuwe toetsingskader alsnog ruimte voor een middenweg?

In gesprek met: 
*Theo Kocken, hoogleraar Risicomanagement, VU Amsterdam 
*Johan Reesink (Huisartsenpensioenfonds) 
*Theo Nijman, hoogleraar Beleggingstheorie, Universiteit Tilburg

10:30    Koffiepauze

DEEL TWEE – TOEZICHT

10:50    Presentatie: Toezicht op transitie 
Toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zien gezamenlijk toe op de transitie naar een nieuw pensioencontract. Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten? Wat mag de sector van de toezichthouders verwachten – en wat verwachten DNB en AFM op hun beurt van de pensioenfondsen?

*Dubbelpresentatie van Harman Korte, bestuurslid van de AFM en Olaf Sleijpen, divisiedirecteur Toezicht Pensioenfondsen van DNB

11.30    Paneldebat: Fairness: eerlijk duurt ‘t langst
Een fair regelkader is cruciaal voor een houdbaar stelsel, want eerlijk duurt het langst. Een effectief toezichtkader moet dus toezien op een faire verdeling van lusten en lasten. Bijvoorbeeld door inzet van een rekenrente die voorkomt dat de ene generatie wordt bevoordeeld ten koste van de andere. Maar fairness tussen generaties hangt van meer af dan alleen de rekenrente – denk aan de problematiek rond de doorsneepremie.  Wat is ervoor nodig om een eerlijke verdeling te borgen?

*Inleiding door: Jean Frijns, emeritus hoogleraar Beleggingsleer
*Panelleden:
-- Bas Werker, Hoogleraar Financiele Markten, Tilburg University en Netspar
-- Anton van Nunen, Directeur Strategisch Pensioenmanagement Syntrus Achmea
-- Piet Duffhues, Emeritus-hoogleraar Ondernemingsfinanciering Tilburg University

12:15    Presentatie: Eerlijk delen - wat werkt en wat niet?
Solidariteit en ‘eerlijk delen’ vormen de diep geheide betonnen pijlers waarop ons stelsel rust. Is dat nog steeds de beste manier, in een tijd die steeds meer neigt naar ‘ieder voor zich’? En zo ja, hoe kun je daar dan als pensioenfonds praktisch vorm aan geven met het contract en in de regelomgeving van morgen?

*Spreker: Agnes Joseph, Senior actuaris & ALM-adviseur Syntrus Achmea

12:45 Intermezzo:  Hoe denkt de zaal over de rol van het toezicht in de begeleiding naar en ondersteuning van een nieuw stelsel? Wordt het regelkader vooral als knellend of ondersteunend ervaren, hoe gaat men om met politieke wispelturigheid... en in hoeverre geeft men zich rekenschap van de toenemende invloed van Europa? Jean Frijns voelt u aan de tand.

13:00     Lunchbuffet

DEEL DRIE: IMPLEMENTATIE

14.00    Paneldiscussie: Grip op de uitvoering
Er worden steeds strengere eisen gesteld aan de mate waarin pensioenfondsbesturen controle uitoefenen op het risicomanagement en het vermogensbeheer van hun fonds. Voor welk contract er straks ook gekozen wordt, die eisen zullen alleen maar strenger worden. Hoe houd je als bestuur grip op de uitbesteding van beleggingsmandaten, op overlaystructuren en op derivatenportefeuilles? En hoe verandert dat als het fonds een hard nominaal contract of een zacht reëel contract uitvoert?

*Voorgezeten door: Fons Lute, managing director Fiduciary Mandates Investment Team bij  BlackRock
*Panelleden:
-- Corinne Schot, partner bij Baker & McKenzie
-- Tamis Stuker, bestuurslid Kas Bank Pensioenfonds; directeur Institutional Services Kas Bank
-- Jillert Blom, hoofd Institutional Sales van Fidelity Investments in de Benelux
-- Ivo Frielink, bestuursvoorzitter Pensioenfonds Robeco
    
14.45    Presentatie: Het belang van de lange adem
Zonder beleggers die (veel) verder kijken dan een politieke cyclus of financiële crisis lang is, ziet de toekomst er bepaald mistroostig uit. Maar hoewel pensioenfondsen bij uitstek langetermijnbeleggers zijn, wordt het onder druk van marktomstandigheden en regelgeving wel steeds moeilijker om de rit lang uit te zitten. Kunnnen en moeten pensioenfondsen hun rol als langetermijnbeleggers blijven vervullen? 

*Spreker: Ronald Wuijster, directeur en CCO bij APG

15:20    Intermezzo:   In de aanloop naar het congres wordt de sector uitgenodigd om bijzondere, veelbelovende, innovatieve, lovenswaardige langetermijnbeleggingen voor te dragen. Onze deskundige jury – bestaande uit sprekers en panelleden van dit congres – selecteert er daaruit drie**. Deze shortlist wordt eind mei bekend gemaakt. De sector kan in de aanloop naar het congres en gedurende de dag een stem uitbrengen op een van de kandidaten. In dit intermezzo zetten we de drie kandidaten nog eens op een rij en luiden we de laatste stemronde in.

15:35    Koffie/theepauze

16.00    Paneldiscussie: Plenaire slotdiscussie en stemming over de stellingen
Wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat we straks van start kunnen met een fair en bestendig pensioensysteem? De stellingen van de sprekers en de verschillende ‘zaalpeilingen’ worden voorgelegd aan het publiek en ter stemming gebracht. Dit levert concrete aanbevelingen op die zullen worden aangeboden aan het ministerie van SZW.

*Moderator: Mariska van der Westen, redacteur IPNederland
*Panelleden:
-- Jean Frijns, emeritus hoogleraar Beleggingsleer
-- Theo Kocken, hoogleraar Risicomanagement, VU Amsterdam
-- Sweder van Wijnbergen, Hoogleraar Economie, UvA

16.45    Overhandiging aanbevelingen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

*Namens het ministerie:  Jan Koeman, hoofd afdeling Pensioenbeleid, ministerie van SZW

17.00    Uitreiking van de IPNederland Award voor Langetermijnbelegging van het jaar. Muzikale dagafsluiting met een drankje en een hapje 

**Juryleden kunnen geen stem uitbrengen op beleggingen waarbij zij of hun organisatie op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest)

Behoort u tot de sell-side? Marketing en sales zijn voorbehouden aan onze sponsors. Voor sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Eric Davis, per e-mail: eric.davis@ipe.com of telefonisch op nummer +44 20 3465 9307

IPN Wereld

Prijzen 2013
Schrijf u in om deel te nemen aan dit belangrijke evenement, met toonaangevende onderscheidingen voor de Europese pensioensector. Uw deelnameformulier inzenden was nog nooit zo eenvoudig!

Webcasts
Vooraanstaande deskundigen bespreken actuele pensioen- en beleggingsonderwerpen. Volg de discussie waar en wanneer u maar wilt.

IPE 360°
IPE 360 organiseert een reeks bijeenkomsten op top-niveau voor pensioenfondsmanagers en hun adviseurs.

Sociale mediaportaal
Neem deel aan onze sociale mediagroepen

IPN informatiebronnen

White Papers
IPE onderhoudt een bibliotheek van papers over een breed scala van onderwerpen. Downloaden is gratis.

Congressen
Congressen en seminars voor de pensioen- en beleggingssector.

Digitale Editie
De digitale editie van IPN is handig op reis en biedt een makkelijk toegankelijke informatiebron.

Meest gelezen

Bekeken | Aanbevolen | Opgezocht

Meest bekeken: de artikelen die in de laatste 7 dagen het meest zijn bekeken.

Aanbevolen: de artikelen die in de afgelopen 7 dagen het meest zijn aanbevolen.

Opgezocht: de artikelen die de afgelopen 7 dagen het meest zijn opgezocht.

klik tabbladen om resultaten te zien


Wat is RSS?

MOBIELE APPS

Altijd op de hoogte met IPNederland's mobiele apps? Download ze gratis:
IPNederland Nieuws:
iPad/iPhone
Android
Blackberry:
IPNederland Magazine:
iPad/iPhone

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
November/
December 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
September/
October 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in AziŽ.

IPE
February
2014

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN